Ključ u ruke

Stambena zgrada u Krapinskim toplicama